ISO 20000 - zarządzanie usługami IT zgodnie z zasadami sztuki - wydanie II

E-książki

Informacje